[:en]bsi-buying-for-social-impact

Offentliga upphandlingar spelar en nyckelroll för att uppnå samhälleliga förändringar inom såväl miljö som socialt värdeskapande. I detta sammanhang syftade direktiv 24/2014/EU till att modernisera upphandlingsförfaranden genom att bland annat införa nya möjligheter att använda sociala kriterier, reserverade kontrakt och andra insatser för sociala och sjukvårdstjänster.

För att främja användandet av dessa nya möjligheter till den sociala ekonomin har Europeiska kommissionens byrå för små och medelstora företag (EASME) tillsammans med direktoratet GROWTH lanserat ett initiativ för att fördjupa kunskapen i 15 EU-länder, däribland Sverige.

Efter att ha genomfört en noggrann analys av införlivandet av direktivet i svensk lag, välkomnar Serus och arbetsgivarföreningen KFO, tjänstemän från lokala och regionala myndigheter och anställda i civilsamhället/den sociala ekonomin till ett seminarium som behandlar frågan.

Seminariet syftar till att fördjupa samtalet om utmaningar och möjligheter med de nya verktygen i upphandlingen.

Framförallt kommer seminariet behandla reserverade kontrakt i relation till arbetsintegration och sociala tjänster, samt en bredare ansats om sociala hänsyn.

program

[:]

Read More